Projek Pembinaan Web Membership Elearning2016-11-21T17:04:56+08:00

Project Description

Projek Pembinaan Web Membership Elearning.

Projek Pembinaan Web Membership Elearning ini telah disempurnakan oleh E Skills dengan jayanya. Projek ini memuatkan beberapa ciri penting laman web membership elearning untuk pembelajaran atas talian seperti learning level, content restriction, members database, drip posts dan sebagainya. Malahan laman web membership elearning ini mempunyai sistem autorespondernya tersendiri. Sekaligus, ia dapat menjimatkan kos langganan autoresponder luar. Paparan dashboard ahli diperkemaskan agar lebih mesra pengguna. Laman web membership elearning ini juga bersifat responsive, di mana ia boleh diakses menggunakan komputer, smartphone atau tablet.

Projek Pembinaan Web Membership Elearning
Projek Pembinaan Web Membership Elearning

Pembinaan Web Membership.

Projek pembinaan web membership elearning ini mengambil masa 35 hari untuk disiapkan. Ia telah dioptimimumkan dengan pelbagai fungsi dan sistem online learning terkini. Malahan kami berupaya menyediakan fungsi seperti yang dikehendaki pelanggan.

Sistem Elearning.

Sistem membership elearning ini telah dibangunkan dengan beberapa ciri menarik. Antaranya ialah chat system, gamification, point system, certification, quizzes dan sebagainya. Kesemuanya merupakan ciri penting dalam elearning.

Web Responsive.

Projek pembinaan web membership elearning ini tidak akan lengkap tanpa design responsive. Justeru, keseluruhan laman web ini telah dirangka dan dibina dengan layout responsive. Ia boleh diakses menggunakan apa jua peralatan pengguna.